Новости

Статьи


Журнал
полезные статьи
     

Молодежный кредит.Условия предоставления и порядок оформления кредита

1. Кредит вказаного Положення надається молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном до 30 років, але не більш ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку (55 років для жінок, 60 років для чоловіків). Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитної угоди.

2. Кредит надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за таких умов:


1) перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або наявності у кандидата, що потребує поліпшення житлових умов, відповідних документів на право будівництва (реконструкції) індивідуального житла;


2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;


3) внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається регіональним відділенням Фонду в банку-агенті, першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків передбаченої вартості будівництва (реконструкції) житла, розрахованої відповідно до п.5 або найменшої суми експертної оцінки чи договірної вартості придбання житла.


Зазначену суму кандидат вносить двома частинами:


- на момент укладення кредитної угоди - не менш як половину цієї суми, а також кошти на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника;


- під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта з урахування фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла - решту коштів.


3. Для отримання кредиту кандидат подає консультаційному центру такі документи:


- довідку про склад сім'ї;


- заяву про надання кредиту;


- довідку про перебування на квартирному обліку, або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов біля кандидатів, які постійно проживають на селі;


- копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;


- копію свідоцтва про народження дитини (дітей);


- документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї, у разі потреби - договір поруки, інші документи, що підтверджують його доходи);


- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;


- звіт про незалежну оцінку об’єкта купівлі-продажу;


- документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами.


Кандидат для отримання кредиту на будівництво (реконструкцію) індивідуального будинку, крім зазначених документів, подає будівельний паспорт, виданий місцевими органами архітектури, проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку.


У разі подання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.


4. Рішення про надання кредиту приймається регіональним відділенням Фонду протягом місяця з дня подання документів за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунки в органах Державного казначейства і підлягає погодженню з правлінням Фонду. У разі відмови в наданні кредиту регіональне відділення Фонду повідомляє про це кандидата в місячний термін у письмовій формі. Це рішення може бути оскаржене кандидатом в установленому законодавством порядку.


Під час вибору кандидатів у позичальники перевага надається:


- молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина користуються правом першочергового або позачергового надання житлових приміщень;


- сім’ям, в яких один з членів сім’ї в поточному році досягає граничного віку, визначеного цим положенням;


- молодим ученим, подружжю, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповним сім’ям (сім’я, що складається з матері або батька і дитини(дітей), в яких мати або батько є молодим ученим;


- молодим спортсменам, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до складу збірних команд;


- молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, три і більше років;


Перевага у наданні кредитів визначається з використанням комп’ютерної техніки з урахуванням положень цього пункту та платоспроможності кандидата відповідно до Інструкції, що затверджується Фондом разом з Міністерством у справах молоді та спорту.


5. Розмір кредиту визначається регіональним відділенням Фонду, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, і відрахувань на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в межах 25 відсотків розрахункової вартості. Конкретний відсоток таких відрахувань визначається в порядку, визначеному законодавством.


Розмір кредиту, що надається позичальнику для будівництва (реконструкції) або придбання індивідуального будинку та господарських приміщень у сільських населених пунктах, може бути збільшений на 30 відсотків суми, обчисленої відповідно до нормативної площі.


Розмір кредиту на придбання житла визначається виходячи з нормативної площі та найменшого показника опосередкованої вартості спорудження 1 кв.метра житла, експертної оцінки або договірної вартості житла, без урахування першого внеску позичальника, регіональним управлінням Фонду.


У разі коли договірна вартість житла, яку пропонує продавець, перевищує вартість житла, обчислену виходячи з нормативної площі та опосередкованої вартості 1 кв. метра спорудження житла, або вартість експертної оцінки, позичальник сплачує різницю з першим внеском.


6. Якщо фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється поетапно, сума кредиту може уточнюватися відповідно до змін вартості 1 кв. метра житла та опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра житла, що склалася у регіоні на час введення житла в експлуатацію. У зв'язку з цим проводяться додаткові розрахунки та вносяться відповідні зміни до кредитної угоди.


7. Кредитний договір укладається після прийняття регіональним відділенням Фонду рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника, на якого оформляється паспорт позичальника.


Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід'ємною частиною кредитного договору.


8. Кредит надається регіональним відділенням Фонду на підставі кредитної угоди, до якої додається розрахунок розміру кредиту з визначенням першого внеску позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла.


9. За розпорядженням регіонального відділення Фонду органи Державного казначейства протягом трьох банківських днів перераховують кошти з відповідного рахунка регіонального відділення Фонду на особистий рахунок позичальника у банку-агенті та повідомляють про це регіональне відділення Фонду.


10. Фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється банком-агентом відповідно до договору про інвестування у безготівковій формі за письмовим розпорядженням регіонального управління Фонду банком-агентом з рахунку позичальника або шляхом оформлення відповідних документів про передачу матеріальних ресурсів, переданих позичальнику від Фонду або регіонального управління Фонду. Кошти, що перераховуються, а також матеріальні ресурси є інвестиціями позичальників.


11. Контроль за цільовим використанням регіональним відділенням Фонду і банком-агентом кредитних коштів здійснює правління Фонду.


12. Термін використання кредитних коштів на будівництво (реконструкцію) житла обумовлюється у кредитному договорі і не повинен перевищувати нормативного терміну будівництва (реконструкції) житла , який визначається відповідно до законодавства

Харьков молодежный кредит

2007-10-15 15:43:34

<<Назад>>

Читайте в этой рубрике :


тел: 8 (057) 758-19-00; факс: 8 (057) 758-13-00
© 2007 - 2018 АН "Крепость". Все права защищены.При использовании любой информации гиперссылка на источник an-krepost.com обязательна!