Новости

Статьи


Журнал
полезные статьи
     

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯН ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, ГОСПОДАРСЬКИ

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
22 сесія 24 скликання

РІШЕННЯ


- із змінами та доповненнями, внесеними рішенням

XXXVII сесії Харківської міської ради IV скликання
від 06.07.2005р. № 135/05


Від 23.06.2004 № 86/04

м. Харків
Про затвердження "Положення про порядок надання у власність громадян
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд" (зміни та доповнення)


З метою забезпечення громадян міста Харкова, які бажають одержати у власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, на підставі ст. 118 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська радаВИРІШИЛА:1. Затвердити "Положення про порядок надання у власність громадян земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд", згідно з додатком до цього рішення.


2. Розробку проектів забудови кварталів індивідуального житлового будівництва виконувати за рахунок міського бюджету через Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин, в зв'язку з чим Головному управлінню бюджету та фінансів передбачати відповідні кошти за поданням Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин.


3. Рішення виконкому Харківської міської ради від 13.12.1995р. № 952 "Про затвердження положення про порядок передачі у власність громадян земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель", від 12.02.1997р. № 91 "Про внесення змін і доповнень до Положення "Про затвердження положення про порядок передачі у власність громадян земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель", затвердженого рішенням міськвиконкому від 13.12.1995р. № 952, від 24.03.1999р. № 302 "Про внесення змін до рішень міськвиконкому від 13.12.1995р. № 952 та від 12.07.1997р. № 91" вважати таким, що втрачає чинність з моменту набрання чинності цього рішення.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань містобудування та земельних відносин та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.


Секретар ради М. Воронов


Додаток

до рішення ХХП сесії Харківської міської ради
XXIV скликання "Про затвердження "Положення
про порядок надання у власність громадян земельних
ділянок для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд"
від 23.06.2004 р. № 86/04

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі у власність громадян земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

1. Облік громадян,

бажаючих одержати у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

1.1. Право на одержання у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд мають громадяни України, що зареєстровані для проживання в місті Харкові.

Право на одержання у власність земельної ділянки в межах міста для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадяни України мають тільки один раз у межах норм і згідно ст. 116 Земельного кодексу України.

1.2. Облік громадян, бажаючих одержати земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ведеться відділом обліку та розподілу житлової площі Головного управління економіки та комунального майна.


1.3. Для включення до загальноміських списків обліку на одержання у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадяни подають заяву на ім'я міського голови.

В заяві вказується бажане місце розташування та площа земельної ділянки.
До заяви додаються:
- довідка Харківського міського управління земельних ресурсів про відсутність або наявність земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації;
- документи, які підтверджують право на першочергове або позачергове надання земельної ділянки;
- інші документи на вимогу міської громадської комісії по житловим питанням, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, що мають переважне право на отримання земельної ділянки у власність.
Заява після розгляду міським головою передається для опрацьовування Головному управлінню економіки та комунального майна.

1.4. Відділ обліку та розподілу житлової площі Головного управління економіки та комунального майна реєструє заяву у книзі реєстрації заяв на облік одержання у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Книга має бути пронумерована, прошита та скріплена гербовою печаткою міськвиконкому і повинна зберігатися як документ суворої звітності.


1.5. Зареєстровані заяви з доданими документами в 30-ти денний термін передаються на розгляд міської, громадської комісії з житлових питань. За результатами розгляду Головне управління економіки та комунального майна готує пропозиції міськвиконкому для прийняття рішення про включення до загальноміських списків обліку на одержання у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд або про відмову про включення до таких списків.

При позитивному рішенні громадянин включається до списків обліку на одержання у власність земельної ділянки для будівництва по даті прийняття рішення міськвиконкомом та в порядку черговості поданих заяв. Окремо додаються списки обліку громадян, які мають право на першочергове та позачергове одержання земельних ділянок.
Право на першочергове одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд мають:
- громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною;
- громадяни, які віднесені до категорії учасників бойових дій;
- громадяни, які віднесені до категорії інвалідів війни в ДРА та інших військових конфліктах;
- громадяни, які віднесені до категорії учасників війни;
- сім'ї загиблих військовослужбовців, партизан, підпільників, учасників бойових дій;
офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці позастрокової служби, які прослужили не менше 17 років.
Право на позачергове одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд мають:
- громадяни України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до І, II, III категорії;
- громадяни, які тимчасово працювали на території зони безумовного (обов'язкового) відселення в 1986 році;
- громадяни - інваліди І та II групи Великої вітчизняної війни.
Переважне право по відношенню до інших громадян, що знаходяться у списках обліку на одержання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд мають:
- ветерани праці;
- сім'ї, які мають 3 і більш дітей;

1.6. Звернення громадян про передачу у власність земельної ділянки для будівництва житлового будинку та господарських споруд, які в установленому порядку погодили їх місцезнаходження в управлінні містобудування та архітектури, надали клопотання райвиконкому, депутата Харківської міської ради відповідного виборчого округу за місцем розташування земельної ділянки та довідку Харківської регіональної філії державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному Комітеті України по земельних ресурсах" про відсутність або наявність державної реєстрації права власності або права користування на земельну ділянку, що пропонується для відведення громадянину, за дорученням міського голови чи його першого заступника, розглядаються громадською комісією з житлових питань, протокол якої затверджується рішенням міськвиконкому.

В разі згоди на передачу земельної ділянки у власність мотивований висновок комісії та рішення міськвиконкому направляється до ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин для підготовки в установленому порядку відповідного проекту рішення Харківської міської рада щодо дозволу на розробку проекту відведення цієї земельної ділянки.


(пункт 1.6. додатку в редакції рішення XXXVII сесії Харківської міської

ради IV скликання від 06.07.2005р. № 135/05)


1.7. Про прийняття на облік з вказівкою номера черговості чи про причини відмови в прийнятті на облік на одержання у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд відділ обліку та розподілу житлової площі Головного управління економіки та комунального майна повідомляє громадян письмово в термін - 10 днів з моменту прийняття відповідного рішення.


2. Передача у власність

громадян земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

2.1. Головне управління економіки та комунального майна подає до Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин запит на оформлення актів погодження земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, згідно черговості (додаток 1).


2.2. У відповідності з проектами забудови кварталів індивідуального житлового будівництва Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин в місячний строк оформляє акти погодження земельних ділянок, в яких вказує дані по земельних ділянках і передає до Головного управління економіки та комунального майна для розподілу в місячний строк, згідно черговості громадян на одержання цих земельних ділянок.


2.3. Земельні ділянки розподіляються між черговиками в такому порядку:

50 % - для черговиків загального списку;
25 % - для черговиків, які мають право на позачергове одержання земельних ділянок
25 % - для черговиків, які мають право на першочергове одержання земельних ділянок.

2.4. Головне управління економіки та комунального майна включає до акту погодження дані про громадянина, який дав згоду на одержання запропонованої йому земельної ділянки, оформлює своїм підписом і підписом громадянина і повертає акт до Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин.


2.5. Проекти рішень Харківської міської ради, згідно з актами погодження земельних ділянок, про надання згоди на розробку проектів відведень земельних ділянок, а після розробки та погодження проектів відведення в установленому порядку у відповідності зі ст. 118 Земельного кодексу України про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд готується і подається на розгляд сесії Харківської міської ради Головним управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин.


2.6. Приступати до освоєння земельної ділянки, наданої громадянину для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, громадянин має право після встановлення меж земельної ділянки на місцевості, одержання державного акту на право приватної власності на землю, погодження в установленому порядку проекту житлового будинку, господарських будівель і споруд з планом забудови та отримання дозволу відповідного райвиконкому на будівництво житлового будинку та господарських споруд.


2.7. По закінченні будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянин звертається в райвиконком для прийняття їх комісією райвиконкому до експлуатації, після чого будівлі в установленому порядку реєструються в КП "Харківське міськБТІ".


Начальник ГУ містобудування, архітектури

та земельних відносин В. Бобровський

 

2007-10-13 06:07:13

<<Назад>>

Читайте в этой рубрике :


тел: 8 (057) 758-19-00; факс: 8 (057) 758-13-00
© 2007 - 2018 АН "Крепость". Все права защищены.При использовании любой информации гиперссылка на источник an-krepost.com обязательна!