Новости

Статьи


Журнал
полезные статьи
     

Затверджено порядок проведення земельних аукцiонiв iз продажу i надання в оренду землi несiльськогосподарського призначення

Кабiнет Мiнiстрiв затвердив порядок проведення в 2008 роцi земельних аукцiонiв iз продажу i надання в оренду землi несiльськогосподарського призначення. Цим самим уряд розблокував проведення земельних аукцiонiв i унеможливив кримiнальнi оборудки з комунальною землею

Один iз голових чинникiв покращення iнвестицiйного клiмату для внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвесторiв у Вiнницi – доступнiсть до ресурсу «номер один» - комунальної землi.
- Питання землi є надзвичайно важливим iз точки зору розвитку бiзнесу. Адже для того, щоб спорудити магазин, офiсний центр, завод чи невеликий цех або майстерню, треба мати видiлену для цих цiлей землю. Як показує практика, при розмiщеннi виробництва чи сервiсу в орендованому примiщеннi собiвартiсть товарiв чи послуг вiдповiдно зростає на 10-20 вiдсоткiв, - стверджує вiнницький пiдприємець Сергiй Мурахiвський.
Iз ним погоджується переважна бiльшiсть вiнницьких бiзнесменiв, от тiльки вони вказують рiзний вiдсоток у своїх розрахунках.
- Це й не дивно, адже такий чинник, як вартiсть оренди землi у собiвартостi виробництва та сервiсу визначається завжди iндивiдуально, залежно вiд бiзнесової нiшi, - каже начальник Головного управлiння економiки облдержадмiнiстрацiї Андрiй Гижко.
Тобто якщо доступ до землi стане бiльш вiльним, то цiни на вiнницькi товари i послуги не будуть так стрiмко зростати. «Земельнi» питання завжди були в полi уваги пiдприємцiв, рiшення щодо видiлення землi пiд бiзнес завжди жваво коментувалися й обговорювалися серед вiнничан-бiзнесменiв i чиновникiв. Iнколи вони потрапляли в «топи» серед обговорюваних подiй простими вiнничанами. I не один скандал розгорiвся через видiлення землi. У цьому питаннi, якщо земля видiляється за рiшенням сесiї мiськради, майже неможливо було знайти таку позицiю, яка б задовольнила громаду чи її переважну бiльшiсть, владу i бiзнес.
I от зараз схоже, що «земельнi» скандали та суперечки мають шанс вiдiйти в небуття. На змiну домовленостям бiзнесу i влади у цьому питаннi прийде суто ринковий механiзм – аукцiони на придбання та право оренди мунiципальної землi. Вiдповiдну постанову минулого четверга, 17 квiтня, затвердив уряд.
Вiнниця знає кiлька випадкiв вдалого проведення аукцiонiв. Один iз них – торги, з яких було продано земельну дiлянку на «Бригантинi» за два мiльйони гривень.
Проте проведення аукцiонiв не гарантує повної доступностi до придбання землi. Ось що розповiв приватний пiдприємець Анатолiй Воєводiн:
- Планував побудувати ще один магазинчик на орендованiй чи придбанiй земельнiй дiлянцi. Але якщо взяти до уваги те, що вiдтепер будуть проводитися аукцiони на право оренди й викупу комунальної землi, i за iнвестицiйно привабливу дiлянку доведеться з кимось змагатися грiшми, то думаю: чи не вигiднiше придбати готове примiщення, наприклад, квартиру на першому поверсi, i вивести її з житлового фонду пiд бiзнес?
Фахiвцi з нерухомостi теж мають свою думку з цього питання.
- Дiйсно, з проведенням аукцiонiв у деяких випадках цiни пiдуть угору. Але все ж не думаю, що вони зростуть до вартостi земельних дiлянок на вторинному ринку у Вiнницi. А щодо перенесення бiзнесу в переобладнанi примiщення з житла – це дорого. I немає абсолютно нiяких пiдстав для того, щоб цi об’єкти росли у цiнi не так стрiмко, - вважає рiелтор Юрiй Карасюк.
Чи зросте цiна вiнницької землi пiсля ухвалення рiшення про аукцiони – покаже тiльки час. Зараз, як стало вiдомо, напрацьовується низка дiлянок для проведення першого в Вiнницi земельного аукцiону в 2008 роцi.

Коментар експерта
Павло Задорожнюк,
депутат мiськради, член постiйної комiсiї з питань мiстобудування, будiвництва, земельних вiдносин та охорони природи:
- Постанова про порядок проведення земельних аукцiонiв створює правовi пiдстави та забезпечує прозору процедуру пiдготовки, органiзацiї та проведення у 2008 роцi земельних аукцiонiв для продажу земельних дiлянок або права на їх оренду. Вiдповiдно до урядового рiшення продаж земельних дiлянок або передача їх в оренду здiйснюватимуться винятково шляхом аукцiонiв, що унеможливлює корупцiйнi дiї та зловживання на ринку землi. Встановлення цього порядку також дасть можливiсть у десятки разiв збiльшити обсяги коштiв, що надходять до центрального та мiсцевого бюджетiв вiд продажу та передачi в оренду земельних дiлянок. Кабiнет Мiнiстрiв також затвердив проект закону про внесення змiн до статтi 137 Земельного кодексу України, якi надають право Уряду встановлювати порядок проведення земельних торгiв. Щодо ситуацiї у Вiнницi, то дiйсно члени нашої комiсiї направили на розгляд депутатiв мiськради кiлька земельних дiлянок, якi доцiльно продати з аукцiону. Бiльше того, на кожному засiданнi нашої комiсiї напрацьовується принаймнi кiлька таких пропозицiй. Я не думаю, що недоречно до ухвалення сесiєю конкретного рiшення називати їх. Адже це може вплинути на хiд аукцiону.
Тут є ще одна важлива деталь. Продаж земель iз аукцiону дасть можливiсть дiзнатися реальнi ринковi цiни на мiськi землi. Зараз оцiнкою землi займаються кiлька органiзацiй. Хоча вони використовують стандартну методику, але iнколи при оцiнцi однiєї дiлянки рiзними органiзацiями, показники можуть вiдрiзнятися суттєво.
Крiм того, аукцiони встановлять чiткий i простий механiзм доступу до такого ресурсу, як комунальна земля: тiльки за грошi пiд час аукцiону. Тiльки це унеможливить тiньовi оборудки iз землею та й для депутатiв i виконавчих органiв це буде краще – не буде приводiв звинувачувати їх у упередженостi.

Автор : Павло ГОРБАНСЬКИЙ

Источник : http://dom.ria.ua/

2008-04-23 18:34:42

<<Назад>>

Читайте в этой рубрике :


тел: 8 (057) 758-19-00; факс: 8 (057) 758-13-00
© 2007 - 2018 АН "Крепость". Все права защищены.При использовании любой информации гиперссылка на источник an-krepost.com обязательна!