Новости

Статьи


Журнал
полезные статьи
     

Пiд будинок, гараж, дачу

Скiльки можна приватизувати для будiвництва житла, дачi або гаража землi, якщо вона ранiше не надавалася в користування?


Конституцiєю України гарантовано кожному громадяниновi нашої країни право власностi на землю. Воно може реалiзовуватися у процесi безоплатної приватизацiї землi. Згiдно зi ст. 121 Земельного кодексу України (далi — ЗКУ) особа має право на безоплатне передання їй земельної дiлянки iз земель державної або комунальної власностi у наступних розмiрах: для будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка) у селах — не бiльше 0,25 га, у селищах — не бiльш як 0,15 га, в мiстах — не бiльше 0,10 га, для iндивiдуального дачного будiвництва — не бiльше 0,10 га, для будiвництва iндивiдуальних гаражiв — не бiльше 0,01 га.

Чиннi законодавчi акти передбачають максимальнi норми безоплатної приватизацiї, тобто площа дiлянки, приватизованої громадянином, може бути дещо меншою, нiж площа, визначена ЗКУ. Право на приватизацiю в межах норм безоплатної приватизацiї може бути використано особою лише один раз з кожного iз зазначених видiв використання дiлянок. Окрiм цього, кожен громадянин може безоплатно приватизувати землю для ведення особистого селянського, фермерського господарства чи садiвництва.

Лише для особистого селянського господарства

Чи можна нинi громадяниновi збiльшити шляхом приватизацiї земельну дiлянку, скажiмо, площею 0,6 га, приватизовану для ведення особистого пiдсобного господарства до запровадження в дiю чинного ЗКУ?

Передання земельних дiлянок (кожного виду використання) безоплатно у власнiсть громадян у межах встановлених норм вiдбувається один раз, але розмiр площ, що передаються людинi безоплатно для ведення особистого селянського господарства, може бути збiльшений у разi отримання в натурi (на мiсцевостi) земельної частки (паю).

Вiдповiдно до ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство» той, хто вже реалiзував своє право на безоплатну приватизацiю земельної дiлянки для ведення особистого пiдсобного господарства у розмiрi менше 2,0 га, має право на збiльшення земельної дiлянки в межах норм, установлених ст. 121 ЗКУ.

Отже, дозволяється безкоштовно збiльшити розмiр земельних дiлянок у межах згаданих норм, але виключно для ведення особистого селянського господарства.

Для громадян iнших держав

Чи правомiрно вiдмовляє сiльська рада у наданнi громадянину iншої країни, скажiмо, Росiйської Федерацiї, який проживає на територiї України, земельної дiлянки у приватну власнiсть для ведення особистого селянського господарства?

Так, дiї представникiв мiсцевої влади цiлком правомiрнi. Адже вiдповiдно до ст. 22 ЗКУ землi сiльськогосподарського призначення не можуть передаватись у власнiсть iноземним громадянам, особам без громадянства, iноземним юридичним особам та iноземним державам.

Чиннi державнi акти старого зразка

Ходять чутки, що старi (червоно-жовтi) державнi акти на право приватної власностi на землю втратять чиннiсть, отож їх доведеться обмiнювати на новi. Чи так це?

Нi, не втратять. Жодних граничних термiнiв дiї державних актiв на право приватної власностi на землю старого зразка не iснує. Понад те, вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження форм державного акта на право власностi на земельну дiлянку та державного акта на право постiйного користування земельною дiлянкою» вiд 2 квiтня 2002 року за № 449, всi ранiше виданi державнi акти на право приватної власностi на землю, державнi акти на право власностi на землю та державнi акти на право постiйного користування землею залишаються чинними i пiдлягають замiнi тiльки у разi добровiльного звернення громадян або юридичних осiб до вiдповiдних iнстанцiй. У випадку ж переоформлення права власностi на iншу людину вона вже отримує державний акт нового зразка.

Источник : http://www.golos.com.ua/

2008-06-17 12:51:10

<<Назад>>

Читайте в этой рубрике :


тел: 8 (057) 758-19-00; факс: 8 (057) 758-13-00
© 2007 - 2018 АН "Крепость". Все права защищены.При использовании любой информации гиперссылка на источник an-krepost.com обязательна!