Новости

Статьи


Журнал
полезные статьи
     

Квартиру пiд заставою продати можна

Якщо ви купили квартиру в кредит, а потiм все ж таки вирiшили її продати, то у вас є два виходи iз ситуацiї. Але в першу чергу потрiбно ознайомитись з умовами кредитного договору та iпотечної угоди, адже саме цими документами встановлюється порядок їх дострокового розiрвання


На практицi для можливостi продажу квартири, яка знаходиться в реєстрi, необхiдна згода банку на її продаж або повне погашення кредиту. У цьому випадку потрiбно звернутися до банку з проханням видати письмову згоду на оформлення документiв для продажу, а саме для отримання виписки з електронного реєстру прав власностi для продажу.

У першому випадку слiд дiяти так: домовитись з покупцем про аванс для погашення невиплаченої частини кредиту. Для оформлення документiв на продаж потрiбно погасити кредит, щоб квартира була виведена з реєстру заборон i тiльки тодi оформлювати договiр продажу.

Найiдеальнiша схема за iснуючого законодавства - щоб продавець-позичальник оформив довiренiсть на керiвника фiлiї банку з повноваженням на продаж квартири певнiй особi на визначених в довiреностi умовах:

- сума;

- на який рахунок продавця покупець перераховує кошти;

- право представника банка перерахувати частину з виручених коштiв на погашення кредитної заборгованостi.

Таким чином, залишок одержаних коштiв залишиться на поточному рахунку продавця-позичальника. Платiжне доручення на погашення кредитної заборгованостi оформлюється представником банку завчасно (майбутньою датою). Контроль здiйснює теж представник банку.

Коментар експерта "20 хвилин"

Богдан Ропотилов, керуючий Вiнницькою фiлiєю "ОТП банк":

- Ситуацiї з продажем квартири, яка знаходиться в заставi, зустрiчаються досить часто. Звичайно, найлегший спосiб - це спочатку засвiдчити договiр купiвлi-продажу, i факт передачi грошей продавцю покупцем у нотарiуса, внести залишок кредиту на рахунок банку, а потiм, коли банк викреслить квартиру з реєстру заборони, дооформити угоду. Крiм того, я думаю, кожний банк має в своєму арсеналi кiлька варiантiв вирiшення такої проблеми. Банк - не агентство нерухомостi, йому ваша квартира - не потрiбна. У будь-якому випадку банк зацiкавлений отримати свої грошi, тому вiн майже завжди буде на сторонi клiєнта.

Автор : Таїса ГАЙДА

Источник : http://20minut.ua/

2008-06-18 07:34:02

<<Назад>>

Читайте в этой рубрике :


тел: 8 (057) 758-19-00; факс: 8 (057) 758-13-00
© 2007 - 2020 АН "Крепость". Все права защищены.При использовании любой информации гиперссылка на источник an-krepost.com обязательна!